Vilka åtgärder behöver rapsen nu?

Is och vatten under vintern samt den kalla perioden nu i början av april har satt övervintringen på prov på sina håll. Är du verksam i områden där rapsen precis har börjat växa finns det fortfarande osäkerhet på vilka fält som klarat sig. Lägg en första kvävegiva även i tveksamma fält, men inte mer än vad som en alternativ gröda kan ha nytta av. På så sätt går inte någon mineralgödsel till spillo vid ett eventuellt beslut att köra upp.

April 2022 Hugo Hjelm

Storlek giva

Använd klippningarna från i höst för bedömning av totalt kvävebehov med hjälp av kvävevågen. Som andrahandsalternativ kan du göra en bedömning av biomassan (se rapsbrevet i februari i år). Hela behovet av kväve bör vara lagt i söder, men i de fall där det i nuläget finns skäl att tro på en högre avkastningspotential än när du körde går det ännu att komplettera. Fram till begynnande blomning går det bra att göra en slutjustering av kväve för att nå rätt nivå. 

Till kvävevågen

Bladgödsling

YaraVita CANOLA BIO säkerställer att plantan har god tillgång på magnesium, svavel, bor, mangan och molybden. Använd produkten från att plantan har fyra blad fram till senast sent knoppstadium, när blomningen börjat ska körning inte göras. Om du varit ute med första behandlingen tidig och behov finns kan behandlingen upprepas efter 10-14 dagar.

Läs mer om YaraVita CANOLA BIO  

Använd Atfarm för att följa biomassan

Atfarms kartor är ett utmärkt sätt att följa biomassan i rapsfälten. Använd biomassabilderna för att ha koll på hela fältet. Finns det fläckar med mindre biomassa – gå ut i fält och titta på hur det ser ut och vad anledningen kan vara. Även om det inte går att korrigera t.ex. dräneringsstopp i år så finns det alltid chans till ett bättre nästa år.

Läs med om biomassakartor i Atfarm