YaraMila® säkrar din skörd

Skördeförutsättningen varierar från år till år. Grunden till en hög skörd ligger i en bra etablering med säkrad växtnäringstillgång – YaraMila®-produkterna är starkt bidragande till bra etablering.

September 2021

Tabell-till-YaraMila-VårNY.jpg

Klicka på tabellen om du vill se den i större format i ett nytt fönster.

6 råd för att säkra din skörd redan vid vårsådden:

 1. Missa inte i etableringen av grödan!
  YaraMila® gör det möjligt för dig att få ut det mesta av dina insatser och areal på enklaste sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.
 2. Kombisådd!
  Säkerställ att din gröda kan utnyttja de positiva samspelseffekterna mellan näringsämnena under etableringen och få bästa möjliga start (N, P. K och S). Ge grödan en bra start på våren och dig själv enklare beslut. Vid kombisådd kan kväve givan sänkas med cirka 10%.
 3. YaraMila® ger bra rotutveckling och bestockning. snabbare utveckling av grödan och tidigare skörd jämfört med grödor som enbart får kväve. Genom att tillföra alla näringsämnen samtidigt ökar också kväveeffektiviteten.
 4. Om du kör flytgödsel i växande gröda är gödslingen med fosfor för sen och otillgänglig för att ge effekt i årets gröda. Använd därför en startgiva med kombisådd YaraMila i fosforklass I-III.
 5. Allt i en granul (N, P, K och S) – rätt kväveform, hög kvalitet, jämn utmatning av näringsämnen och tryggt med Yara 4-punktsgaranti.

 6. Det enkla tipset för en bra vårgröda är:
  YaraMila® med högre innehåll av P om P-AL klassen är III eller lägre. YaraMila® med lägre innehåll av P om marken har högre P-AL klass då plantorna behöver färsk fosfor, speciellt under kyliga omständigheter.