YaraMila® säkrar din skörd

Skördeförutsättningen varierar från år till år. Grunden till en hög skörd ligger i en bra etablering med säkrad växtnäringstillgång – YaraMila®-produkterna är starkt bidragande till bra etablering.

Oktober 2022

Rätt YaraMila® kan ge upp till 800 kg/ha i ökad skörd och en bördighet som säkerställer kommande intäkter.

2Tabell-på-nytt.jpg
Källa: 25 försök 2005–2007, Sverigeförsöken och Yara.

* produkten har utgått ur sortimentet, visas här för att renodla P effekten.

Alla YaraMila produkter i den här jämförelsen innehåller en svavelmängd anpassad för stråsäd.

5 råd för att säkra din skörd redan vid vårsådden:

  1. Säkra etableringen av grödan!
    YaraMila® gör det möjligt för dig att få ut det mesta av dina insatser och skördepotential på enklaste sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.
  2. Kombisådd!
    Säkerställ att din gröda kan utnyttja de positiva samspelseffekterna mellan näringsämnena under etableringen och få bästa möjliga start (N, P, K och S). Ge grödan en bra start på våren. Vid kombisådd kan kvävegivan sänkas med cirka 10%.
  3. YaraMila® ger bra rotutveckling och bestockning. Snabbare utveckling av grödan och tidigare skörd jämfört med grödor som enbart får kväve. Genom att säkerställa att alla näringsämnen finns tillgängliga så ökar kväveeffektiviteten.
  4. Om du kör flytgödsel eller rötrester från biogas i växande gröda blir dess fosfor tillgänglig för sent för att ge effekt i årets gröda. Använd därför en startgiva med kombisådd YaraMila i fosforklass I-III.
  5. Allt i en granul (N, P, K och S) – rätt kväveform, hög kvalitet, jämn utmatning av näringsämnen och tryggt med Yara 4-punktsgaranti.

Det enkla tipset för en bra vårgröda är:
YaraMila® med högre innehåll av P om P-AL klassen är III eller lägre. YaraMila® med lägre innehåll av P om marken har högre P-AL klass då plantorna behöver lättillgänglig fosfor, speciellt under kyliga förhållanden.