YaraMila® säkrar din skörd

Förutsättningarna för spannmålsodling varierar från år till år. Grunden till en bästa möjliga gröda ligger i en bra etablering med säkrad växtnäringstillgång. YaraMila®- ger N, P, K och S i samma granul, i rätt kväveform, har hög kvalitet och är starkt bidragande till bra etablering.

November 2023

Rätt YaraMila® kan ge upp till 800 kg/ha i ökad skörd och en bördighet som säkerställer kommande intäkter.

2Tabell-på-nytt.jpg
Källa: 25 försök 2005–2007, Sverigeförsöken och Yara.

* produkten har utgått ur sortimentet, visas här för att renodla effekten av fosfor.

Alla YaraMila-produkter i den här jämförelsen innehåller en svavelmängd anpassad för stråsäd.

3 råd för att säkra skörden redan vid vårsådden:

  1. Kombiså och säkra etableringen av grödan!
    Med kombisådd YaraMila® blir N, P, K och S tillgängligt redan från start villket ökar kväveeffektiviteten och gör att kvävegivan kan sänkas med 10%. YaraMila® ger bra rotutveckling, bestockning, snabbare utveckling av grödan och högre skörd jämfört med grödor som enbart får kväve. 
  2. Om du kör flytgödsel eller rötrester från biogas i växande gröda blir dess fosfor tillgänglig för sent för att ge effekt i årets gröda. Använd därför en startgiva med kombisådd YaraMila i fosforklass I-III.
  3. YaraMila omfattas av Yaras 4-punktsgaranti som innebär att gödseln är anpassad för svenska förhållanden, håller en hög och jämn kvalitet med garanterat innehåll, för en ökad odlingssäkerhet och lönsamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. 

2 enkla tips för att välja rätt produkt till vårgrödan:

  • YaraMila® med högre innehåll av fosfor om P-AL klassen är III eller lägre. 
  • YaraMila® med lägre innehåll av fosfor om marken har högre P-AL klass då plantorna behöver lättillgänglig fosfor.

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Yaras verktyg "Bördighetsanpassad P- och K-gödsling" anpassar fosforrekommendationen efter fosforstatus i marken, skördenivå och vilka grödor som finns i växtföljden. För att göra gödslingsplaneringen så smidig som möjligt får man också ut en rekommendation för kaliumgödsling.

Gör din beräkning här