Kalciumbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Sandiga eller lätta jordar (utlakning)
  • Sura organogena jordar
  • Torra förhållanden
  • Frukter med hög halt kväve eller kalium

Kalcium är viktigt för

  • Friskt grönt bladverk
  • Bättre skörd och kvalitet