Molybdenbrist jmf m en frisk planat förvärras av

  • Sura jordar
  • Lågt pH
  • Låga halter av organiskt material i jorden

Molybden är viktigt för

  • Förbättrar etablering och övervintring
  • Ger en högre skörd och oljehalt
  • Förbättrar blomning och ger en jämnare mognad