Svavelbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Låg halt av organiskt material
  • Dåligt syresatta jordar (vattensjuka jordar)
  • Områden med låga industriella utsläpp

Svavel är viktigt för

  • Bättre etablering
  • Minskad utvintring
  • Förbättrad blomning
  • Jämnare mognad
  • Bättre avkastning och högre oljehalt