Gödslingsråd

Kryddväxter odlas i växthus antingen i rännor med rinnande vatten eller i krukor på rullbord med ebb- och flodvattningOavsett vilken teknik som används, ska vattnet tillföras en komplett näringslösning under hela odlingsperioden. Gödselvatten från rännor och bord samlas upp och recirkuleras. Detta ställer stora krav på gödslingsrecepten, som måste innehålla mer kalium och fosfor. 

Gödsling av kryddväxter 

Kryddväxter växer uteslutande vegetativt (kryddväxter med ätliga blommor är ett undantag som bekräftar regeln). Det är viktigt att tillväxten är optimal från början till slut. 

Tillväxten får inte bli för lösvarför kväve bör ges i balanserad mängdKalcium är speciellt viktigt i kryddväxter, för att undgå brända bladspetsar och bladkanter. Optimalt förhållande mellan K/N/Ca i returvattnet från rännor är cirka 1,0. För atuppnå dettagödselvattnar man med K/N/på cirka 1,5 och K/Ca på cirka 1,6. För att säkra atkryddväxterna inte blir föklenafår bladkantskador och dålig hållbarhet bör ammoniumkväve begränsas till ett minimum.  

YaraTera™ Kristalon Scarlet rekommenderas tilkryddväxter, då denna gödning innehåller mycket kalium och är uteslutande baserad på nitratkväveDessutom har produkten ett balanserat innehåll av fosfor, magnesium och svavel samt alla mikronäringsämnen. 

Gödslingsrecept till kryddväxter kan naturligtvis också sammansättas utifrån Yaras enkla gödselmedel,  YaraTera™ Krista-produkter samt YaraTera™ Rexolin APN, chelaterad mikroblandning.

Oavsett om du väljer en lösning med YaraTera™ Kristalon eller en lösning med YaraTera™ Krista-produkter, ska man använda två stamlösningskärlI det ena kärlet ska man använda  YaraTera™ Calcinit kalciumnitrat (kalksalpeter). Kvävebalansen och K/N-förhållandet justeras genom att reglera förhållandet mellan gödningen i de två stamlösningskärlen. 

Baserat på råvattenanalys från ditt företag skräddarsyr Yara gärna dina gödslingsrecept.  

Ledningtalsstyrning 

Modern odling av kryddväxter med sina många arterdär val av sorter, ljusförhållandenbevattning samt klimatstyrning är optimala, kräver en stor förbrukning av gödning. Detta för att säkra en fortsatt god tillväxt samtidigt med en optimal produktion, hållbarhet och smakKryddväxter tar upp mindre vatten under vinterhalvåret och mera vatten under sommarhalvåret. Detta påverkar önskat ledningstal. Ledningstalet (EC) ska vara cirka 2,2 mS/cm på vintern och cirka 1,8 mS/cm på sommaren 

För att kunna gödsla korrekt, bör man mäta ledningstalet och pH varje dag och justera efter detta. Mät ledningstalet och pH i såväl utgående lösning som returvatten. 

Goda rutiner med återkommande mätning av ledningstal och pH genom hela kulturtiden ger en mer stabil och hög produktion. Man bör även ta regelbundna analyser föatt kontrollera näringssammansättningen. Yara hjälper gärna till med att tolka dessa. 
Rekommenderat ledningstal kan variera lite från sort till sort. Fråga gärna Yara till råds. 

Bevattning

Korrekt bevattningsstrategi är mycket viktigt i modern kryddväxtproduktionNäringsbrist, brända bladkanter och många odlingsrelaterade problem förorsakas oftast av övervattning och för lite syre till  rötterna. Man bör dagligen bedöma vatteninnehållet i krukorna samt justera bevattningsintervall och bevattningens längd efter solinstrålning (joule/cm2). 
Från 1 september fram till 15 april ska plantorna alltid hållas på den torra sidan. Kryddväxter får aldrig övervattnas!!  

Speciella gödningstips 

Extra järn  

Järnbrist i kryddväxter kan vara svårt att helt undvika, även om man ligger på rätt pH. Som garanti mot järnbrist rekommenderar Yara atalltid tillsätta 0,5 mg EDDHA 6 %-ig järnchelat per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera™ Rexolin Q48. 

Extra kalcium 

Vid behov av extra kalcium, t. ex. vid akut kalciumbrist, kan bladgödsling rekommenderas. Yara har en lång rad bladgödselmedel. Produkterna heter YaraVita och flera av dem innehåller kalcium, som kan tas upp genom bladen. 

Vetenskapliga försök i Holland har visat, att polyfosfat har positiv effekt på kryddväxter med följande fördelar: 

  • Bättre och starkare rotsystem med ökad upptagning av speciellt kalcium och magnesium 
  • Förebygger svampsjukdomar 
  • Starkare plantooch snabbare tillväxt 
  • Enhetliga plantor 
  • Mörkare blad och inga bristsymptom 
  • Friskare och mera motståndskraftiga plantor 
  • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt 

Yara säljer ett polyfosfat med en helt unik kedjelängdsom säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK™ och marknadsförs som  

  • YaraTera™ Super FK 30™  

YaraTera Super FK 30 innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med YaraTera Kristalon. YaraTera Super FK 30 lägger man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning. 

Super FK-produkten håller samtidigt bevattnings- och droppsystem helt rena 

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.