Följ utvecklingen av dina grödor


N-Tester och Atfarm

Med N-Tester kan du läsa av dina grödors kväveupptag. All data från mätningarna sparas i Atfarm.

Ladda därför ner Atfarm för att använda N-Tester och hitta uppdaterade N-Testerrekommendationer. Uppdateringen ger användaren nya alternativ som att länka N-Testerresultat direkt till det uppmätta fältet och mer. 

Läs mer om N-Tester

Övervaka tillväxten med biomassakartor

Kornfält
Kornfält