Gödsla med precision


För att anpassa gödslingen efter grödans varierande behov kan du använda Atfarm för att skapa och ladda ner tilldelningsfiler till din gödselspridare. Tilldelningsfilen är baserad på den utprövade algoritmen som finns i Yara N-Sensor och säkerställer bästa möjliga resultat av gödslingen.

Med hjälp av satellitbilder och Yaras erfarenhet av precisionsodling kan du nu mycket enkelt följa dina grödor och optimera din gödsling. Alla som registrerar sig på at.farm kan kostnadsfritt skapa biomassakartor, N-upptagskartor samt tilldelningsfiler som prenumerant kan du göra hur många tilldelningsfiler du vill för så många fält du vill under hela året.