Hantering och förvaring av AdBlue®

Det är enkelt att förvara och hantera AdBlue eftersom det är en ofarlig vätska.

Så förvarar du AdBlue

AdBlue håller bäst om det förvaras i en temperatur mellan 0 och 30°C och skyddas från direkt solljus. Förpackningen måste förseglas ordentligt när den inte används. AdBlue kan frysa vid -11°C, så det är viktigt att du använder en förvaringsplats där temperaturen inte sjunker lägre än så. Om AdBlue har frusit kan det fortfarande användas när lösningen har tinat, eftersom den då återgår till ursprungstillståndet.

Förvaringsutrymmet måste vara rent och fritt från damm så att du undviker kontaminering, särskilt när ett fordon fylls på med AdBlue.

Om du köper AdBlue i förpackningar levereras produkten i förseglade förpackningar. Om du följer förvaringsinstruktionerna kan du förvara AdBlue i upp till ett år. Om du behöver förvara AdBlue längre eller i svåra förhållanden, t.ex. i en skördetröska, är det bäst att du dränerar AdBlue först eller analyserar lösningen så du ser om specifikationerna fortfarande uppfyll.

Så hanterar du AdBlue

Använd inte gamla behållare för diesel eller olja till att överföra AdBlue till tanken. All utrustning som inte används uteslutande för AdBlue kan kontaminera lösningen. Även små mängder bränsle/olja/smörjmedel kan skada ditt SCR-system.

Du behöver inte använda skyddskläder när du ska fylla på AdBlue. Vi rekommenderar däremot att du använder handskar som förhindrar att känslig hud irriteras. Läs igenom faktabladet om säkerhet för AdBlue när du hanterar stora volymer AdBlue.

How to handle AdBlue

Mikael Edsäter
Mikael Edsäter
Business Manager, Adblue / Air1
Roger Oldberg
Roger Oldberg
Sales Manager Adblue / Air1

Vad händer om jag ersätter AdBlue med vatten/urealösning eller om jag kopplar ur systemet?

Varning! Vatten eller urealösningar orsakar skador som lätt kan ses, som ansamling av kalcium från de mineraler som finns i vatten och urealösningar. Om SCR-systemet gradvis förslits eller proppas igen leder det till kostsamma reservdelsutbyten som tar tid och minskar effektiviteten. Om det går att se att skadan har orsakats av vatten eller urealösningar så täcks inte sådana reparationer av fordonets garanti.

Vad händer om jag fyller på AdBlue i dieseltanken eller diesel i AdBlue-tanken?

  • Starta inte motorn!
  • Flytta inte fordonet!

Det är mycket viktigt att du tömmer tanken medan fordonet står kvar på samma plats.

Detta händer om motorn startas, även om det bara är en kort stund:

  • Vätskan kommer in i fel system, vilket kan få dyrbara konsekvenser på både kort och lång sikt
  • AdBlue är inte kompatibelt med en del metaller och material, så rörledningar och komponenter kan skadas långsamt
  • Diesel förgiftar katalysatorn som är dyr att byta ut (täcks inte av garantin), vilket leder till att fordonet står stilla och du får betala reparationen

Hur kan jag vara säker på att min AdBlue-leverantör är säker?

  • Köp ditt AdBlue från en licensierad VDA-leverantör (VDA är organisationen av tyska motortillverkare som äger varumärket AdBlue) 
  • Se till att din AdBlue-leverantör har processer för kvalitetskontroll i sin leveranskedja för AdBlue

Yara är en ledande producent av AdBlue från ureasmältmassa eller "färsk urea". Den AdBlue vi säljer under varumärket Air1 är ett direkt extrakt från vår ureatillverkning. Vi driver flera produktionsanläggningar i Europa, som levererar till samtliga marknader. De här anläggningarna är ISO-certifierade. Vår anläggning i Sluiskil i Nederländerna är den största produktionsanläggningen för AdBlue i världen. AdBlue som produceras och säljs av Yara övervakas i en leveranskedja som vi kontrollerar från produktionen till påfyllning vid din eller återförsäljarens anläggning. 

Urealösningar av lägre kvalitet, eller AdBlue från producenter eller återförsäljare som inte kontinuerligt bedömer och analyserar sin produktions- och leveranskedja kan innehålla föroreningar som kan skada SCR-systemet i din lastbil, buss eller långfärdsbuss.

Yara är en producent och leverantör du kan lita på

Yara är en pålitlig producent av AdBlue, med god kontroll över produktionsprocesser och leveranskedja så att de alltid uppfyller ISO-standarden för AdBlue. Vårt AdBlue produceras under VDA-licensen. Våra anläggningar i Sluiskil och Le Havre, som levererar till våra marknader, är ISO-certifierade. Denna AdBlue marknadsförs globalt under varumärket Air1.

Yara kan på begäran tillhandahålla analyscertifikat och ytterligare information om våra produktionsprocesser.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).