Förhindra H₂S och luktproblem med vår YaraNutriox™-process

Förhindra lukt med effektiv dosering

YaraNutriox™ är en metod för att förhindra H₂S och lukt. Den här metoden levereras som en komplett tjänst, där följande ingår:

  • Diagnos på plats som fastställer källan till svavelväteproblemet och lukten
  • Förebyggande bearbetning
  • Doseringsövervakning

Den dynamiska doseringsmodellen för YaraNutriox innebär att du endast använder den mängd produkt som behövs för att eliminera lukten och risken för att personal exponeras för giftig gas i sin arbetsmiljö.

Till skillnad från andra lösningar och produkter är YaraNutriox inte farligt att använda, och du förebygger dessutom svavelvätets korrosiva effekter.

 

När det gäller H₂S är förebyggande arbete bättre än behandling

H₂S kan kontrolleras på flera sätt:

Åtgärdande behandling av H₂S  Förebyggande behandling av H₂S 
  • FeCl3 eller järnsulfat tar bort H₂S när gasen har bildats i avloppet eller reningsverket.
  • De här produkterna är klassade som skadliga och har korrosiva egenskaper
  • Resultatet är begränsat i tiden, de behandlar bara svavelväte som redan har bildats och reagerar med sulfiden så att ett "slam" bildas
  • YaraNutriox är en metod som utvecklats av Yara och är baserad på nitrat
  • Det är en biologisk och ofarlig metod
  • Verkan är kontinuerlig: den förhindrar bildandet av H₂S genom att problemet attackeras vid källan

Yara utvecklade YaraNutriox på nittiotalet som behandling mot svavelväte över längre tid. Sedan dess har produkten använts i hundratals kommuner och städer i Europa och resten av världen. YaraNutriox är en nitratlösning med förebyggande och miljömässigt hållbar effekt. Metoden förebygger bildandet av svavelvätet på en naturlig väg, och bekämpar den oönskade processen i avloppsnätet och reningsverk inom både kommuner och industri.

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S