Optimera din förbrukning

Med de här verktygen får du full insyn i inställningarna för dosering mot H₂S, så att du kan använda en optimal dosering för de resultat du behöver uppnå.

Optimera din budget samtidigt som du motverkar svavelväte

Genom att använda rätt YaraNutriox™-verktyg tror vi att du kan spara mellan 10 och 40% av kostnaden för en konstant dosering. Du kan spara ännu mer med hjälp av fjärrövervakning med YaraTelemetry genom att drftspersonal inte behöver besöka doserplatserna.

Fjärrstyr din förbrukning

YaraTelemetry: övervaka din dosering online

Oavsett vilket styrsystem för dosering du väljer kan du ansluta det till ett system för fjärrövervakning med YaraTelemetry. Yara förser sina styrsystem med ett modem som gör att både kunden och Yara kan övervaka och optimera doseringen online via webbplatsen YaraTelemetry. Du avgör själv om du vill aktivera modemet och abonnera på tjänsten YaraTelemetry. Vi har en webbplats där övervakningen utförs.

Hur fungerar YaraTelemetry?

Gassensorer registrerar H₂S-nivåerna vid överenskomna punkter i det avloppsnätverk som behandlas, och data skickas sedan till YaraTelemetry-servern. YaraTelemetry koordinerar all information kring behandlingsprogrammet för anläggningen och verifierar att det är effektivt, och gör ändringar i styrsystemet för doseringskontroll om resultaten är sämre än förväntat. Om för mycket H₂S uppmäts kan doseringen ökas. De här funktionerna har utvecklats av Yara, och de används i hela Europa.

YaraTelemetry och verktygen för avloppssystemet mot H₂S kan

 • Styra mängden produkt som doseras in
 • Se till att behandling mot svavelväte är kontinuerligt effektiv
 • Ändra doseringen via fjärrstyrning på webbplatsen utifrån de observationer som görs
 • Uppskatta förbrukning och lägga beställningar så att inte tanken går tom

Telemetry

 

H2S-detektorn "Long Nose"

Long Nose

Tack vare "Long Nose" kan du optimera mängden produkt som ska doseras i bekämpningen av svavelväte. Med Yaras H₂S-detektor "Long Nose" kan du mäta förekomst av svavelväte vid valfri punkt i avloppssystemet.

Long Nose är en fristående enhet för mätning av H₂S. Det är en svavelvätedetektor med inbyggd radiosändare. Den fungerar med GPRS, så att H₂S-mätdata kan skickas till en dedikerad server i vårt webbaserade hanteringsverktyg YaraTelemetry.

Fördelar med H₂S-sensorn Long Nose:

 • Kostnadseffektiv vid implementering och drift
 • Utrustad med inbyggd radiosändare
 • Detekterar svavelväte från 0 till 200 ppm
 • Lång livslängd för sensorn: 2 år
 • Lång batteritid: ½ -1 år
 • Kan användas på avstånd upp till 5 km från doseringsstället
 • Uppdateras varje minut

Long nose

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S