Styrsystem för dosering

YaraNutriox™-styrsystemen beräknar hur mycket produkt som behöver doseras för att ge de resultat kunden vill ha. Vi rekommenderar det som passar bäst för din anläggning

Optimera din dosering samtidigt som du förhindrar uppkomsten av H₂S

Avgörande i vår förebyggande metod mot H₂S är att bestämma exakt hur mycket av YaraNutriox du behöver för att förhindra att svavelväte bildas. Bildandet av H₂S varierar hela tiden, bland annat beroende på volym, flöde och temperatur hos avloppsvattnet i avloppssystemet eller reningsverket. Det är viktigt att justerar doseringen av YaraNutriox mot svavelvätet så att rätt dosering sker i varje given tidpunkt. På så sätt optimeras doseringen kontinuerligt

Ett sortiment av styrsystem för dosering mot H₂S

Yara har utvecklat en serie YaraNutriox-styrsystem för dosering mot H₂S. Deras uppgift är att vid varje given tidpunkt bestämma hur mycket YaraNutriox som skall doseras in. I de här styrsystemen används en dynamisk modell som anpassar sig efter variationer i de nyckelparametrar som påverkar bildandet av svavelväte.

Det gör att den mängd YaraNutriox som doseras förbrukas helt och har ingen negativ inverkan på reningsprocessen, och gör att bildandet av H₂S kan förhindras helt.

Yara har ett brett urval av styrsystem för dosering. Om du kontaktar oss så hjälper vi dig att välja det system som passar dina behov.

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S