Förhindra nybildning av H₂S

Om du har problem med H₂S i din anläggning och närboende klagar på lukten måste du vidta åtgärder för att avlägsna svavelvätet, och även för att förhindra bildandet.

En komplett tjänst som ger garanterade resultat och optimerade kostnader i kampen mot H2S

Med YaraNutriox™-processen får du allt du behöver för att styra doseringen av produkten och i realtid kunna kontrollera att behandlingen är effektiv mot svavelvätet. Du kan ändra doseringen via fjärrstyrning så att du bara förbrukar den mängd av produkten som verkligen behövs.

Det här är en beprövad metod:

Yara har fler än 2 000 doseringsställen världen över och vi erbjuder alla våra kunder YaraNutriox-processen som ett komplett koncept som vi installerar och anpassar efter kundens behov.

 

Long nose and Odalog in use

Steg 1: Analys

Vi gör en grundlig bedömning och identifierar källan till H₂S-förekomst i ditt avloppsnät eller reningsverk. Risken för toxicitet, korrosion och lukt utvärderas. När H₂S-förekomsten har kvantifierats rekommenderar våra experter den bästa lösningen för att motverka svavelvätebildning i avloppsnätet eller reningsverket.

 

Trial

 

Steg 2: Provfas

Varje anläggning är individuell, så det kan behövas en provkörning innan vi kan avgöra vilken strategi som passar bäst för dina behov.

 

 

wastewater treatment plant

Steg 3: Välj lämplig utrustning

Våra YaraNutriox-tekniker rekommenderar slutligen en processpaketlösning där följande ingår:

  • Styrsystem för dosering
  • Krav och rekommendationer på utförande av lagertank
  • Pump, rörledningar och övrig doseringsutrustning

De här enheterna kan integreras i befintliga hanteringssystem för lagerkontroll online, men vi erbjuder även vår egen lösning YaraTelemetry för logistikkontroll.

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S