H₂S på industrianläggningar

Hydrogen sulphide

Klagomål på lukt? Då måste du agera!

Vid många industrianläggningar finns förutsättningar för bildandet av svavelväte i produktionsprocesserna eller i processavloppsvattnet. Det här kan leda till klagomål angående lukt från närboende.

Dessutom utsätts personalen på anläggningen för fara, eftersom H₂S är en giftig gas.

Bekämpa H₂S: hundratals industrianläggningar använder redan YaraNutriox™

Yara har redan hjälpt många industrianläggningar i Europa och resten av världen i kampen mot H₂S. Yara har utvecklat en förebyggande lösning, YaraNutriox, som innehåller nitrater.

YaraNutriox: ett komplett koncept, beprövade resultat och optimerade kostnader i kampen mot H₂S

  • Ta kontroll över din YaraNutriox-förbrukning samtidigt som du förhindrar utsläpp av H₂S: vi kan implementera de verktyg du behöver på din anläggning för att få kontroll över förbrukningen av produkter mot H₂S
  • Du har tillgång till allt du behöver för att kontrollera doseringen av produkt, och du kan kontrollera att behandlingen mot svavelväte är effektiv i realtid.
  • Ändra doseringen via fjärrstyrning så att du endast förbrukar den mängd produkt du faktiskt behöver.
Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S

Massafabriker/pappersbruk

Pappersbruk släpper ibland ut illaluktande gaser som påverkar omgivningen direkt. Lukten kommer ofta från H₂S som finns i brukets interna processvatten flöden. Dessutom orsakas lukt av bakterier som gror i det slutna cirkulerande processvattnet. Vid produktion av kraftmassa måste slam och utflöde behandlas innan de kan släppas ut från bruket. Massa- och pappersindustrin producerar stora mängder varmt utflöde med en hög halt av organiskt material, och det här är en idealisk miljö för bakterietillväxt. Slam och processvattenutsläpp från massa- och papperstillverkning kan frigöra H₂S, som orsakar många klagomål från de som bor nära bruket.

Många pappersbruk behandlar sin H₂S med YaraNutriox

Sedan 1991 har Yara använt YaraNutriox, den förebyggande behandlingen mot H₂S, som hjälpt många massafabriker och pappersbruk i Europa och resten av världen i kampen mot utsläpp av svavelväte och merkaptaner. Den biologiska behandlingen med YaraNutriox motverkar H₂S och förhindrar att den illaluktande gasen genereras.

H₂S är inte bara ett luktproblem

Det är även en giftig gas som personalen på anläggningen måste skyddas från.

Optimera din förbrukning av produkter mot H₂S

Kostnaden för problemlösningen beror på problemets utbredning på anläggningen. Våra tekniker skräddarsyr en lösning som är anpassad efter dina problem. I problemlösningen ingår verktyg för kontroll av doseringen och realtidskontroll av att metoden är effektiv mot svavelväte och merkaptaner. Du kan ändra doseringen via fjärrstyrning så att du endast förbrukar den mängd produkt som verkligen behövs.

Luktproblem i livsmedelsbranschen: H₂S kan ligga bakom den dåliga lukten

De flesta livsmedelsindustrier genererar avloppsvatten med höga halter nedbrytningsbart organiskt material. Lukt som kommer från utsläpp är en av de många miljöproblem som drabbar livsmedelsbranschen. Svavelväte och merkaptaner orsakar lukt som i synnerhet drabbar industrier som:

  • Slakthus
  • Livsmedelsindustrier
  • Bryggerier

De här lukterna påverkar närboende kring anläggningen direkt. Luktproblemen kan bero på förekomst av svavelväte (H₂S). I slakthus och anläggningar som producerar konserver och färdigmat kan det behövas behandling mot H₂S och lukt i utflödet.

Många livsmedelsfabriker behandlar sitt H2S-problem med YaraNutriox

Sedan 1991 har Yara använt YaraNutriox, den förebyggande processen mot H₂S, till att hjälpa livsmedelsanläggningar i Europa och resten av världen i kampen mot utsläpp av svavelväte. YaraNutriox är en biologisk metod som motverkar H₂S och förhindrar bildning av den illaluktande gasen.

H₂S är inte bara ett luktproblem

Det är även en giftig gas som personalen på anläggningen måste skyddas från.

Optimera din förbrukning av produkter mot H₂S

Kostnaden för lösningen beror på problemets utbredning på anläggningen. Våra tekniker skräddarsyr en lösning som är anpassad efter dina problem. I YaraNutriox-konceptet ingår verktyg för kontroll av doseringen, och realtidskontroll av att metoden är effektiv mot svavelväte och merkaptaner. Du kan ändra doseringen via fjärrstyrning så att du endast förbrukar den mängd produkt som verkligen behövs.

Vi erbjuder också luktbehandling av luft

För att bredda produktportföljen för lukt- och H₂S-behandling förvärvade Yara nyligen YaraEvodor AB, ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på luftbehandling av den illaluktande gasen svavelväte (H₂S). Därmed utökas de luktreglerande lösningar som vi kan erbjuda inom t.ex. avlopp, avfall och andra industriella kunder.