Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Förbättrar etablering och övervintring
  • Ger en högre skörd och oljehalt
  • Förbättrar blomning och ger en jämnare mognad