Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Bättre etablering av grödan
  • Bättre vinterhärdighet och bestockning
  • Större resistens mot sjukdomar
  • Bättre kärnkvalitet