Huvudgiva


Huvudgiva

Det är viktigt att tillräckligt mycket kväve finns under stråskjutningen, se figur 1. Om den totala mängden kväve som ska läggas är stor, bör huvudgivan delas upp i två givor. Första givan kan då läggas ett par veckor före stråskjutning och andra givan vid stråskjutningens början. Om den planerade kvävemängden inte är så stor, kan allt kväve läggas på en gång i tid före stråskjutningen.

 

Figur 1. Höstsädens upptag av N, P och K

Vilket datum ett utvecklingsstadium inträffar varierar mellan åren men principen är den samma.

Rekommendationer över totalmängden kväve baserade på förväntad skörd finns i tabell 1 på föregående sida. Bäst för plånbok och miljö är att planera för normalskörd och lägga sig i underkant av lämplig kvävemängd. Sämre år, då relativt lite kväve behövs, sparar man kväve och pengar. Normala år och år som är bättre än normalt kan man kompletteringsgödsla och härigenom få optimal skörd och proteinhalt. Startgivan plus huvudgivan bör i de flesta fall inte överstiga 160 kg N/ha.

Används Yara N-Sensor för tillförsel av huvudgivan ska man tänka på att det bör gå minst tre veckor mellan den tidiga givan och huvudgivan för att effekten av den första gödslingen ska kunna registreras av sensorn. Mängden vid första givan får heller inte vara för liten, ca 60-80 kg N/ha rekommenderas. Lämpliga stadier för sensorgödsling är DC 31-37.