Playlist test

Test only

Test Playlist Youtube

Playlist grassland

Rapsplanta

Planera förstagivan i rapsen nu 

Den rikliga nederbörden under hösten och vintern har satt tydliga spår i de flesta rapsfält. Statusen för årets höstraps är därför mycket varierande. Anpassa kvävegivan efter bestånd, vattenskadade delar i fält och efter skörd. Genom att dela givan ser vi till att minska risken och möjliggöra anpassning av kvävet.

Läs mer

Steg 1. Var ska jag klippa?

I Atfarm ritar du in ditt fält för att titta på biomassan. Ju större variation i biomassa, desto större förtjänst med precisionsgödsling. Välj ut ett representativt område i rapsfältet, det vill säga ett område med medelhög biomassa.

Åk ut till fältet och klipp rapsplantor i kvadratmeterstora rutor i det område du har valt, 3-4 klippta rutor behövs. 

Steg 2. Hur ska jag klippa?

Så här klipper du för att använda Svensk Raps Kvävevåg.

Så här mycket är en 1 m2:

Radavstånd 60 cm = 2 rader X 83 cm
Radavstånd 50 cm = 2 rader X 100 cm
Radavstånd 40 cm = 2 rader X 125 cm
Radavstånd 37,5 cm = 3 rader X 89 cm
Radavstånd 12,5 cm = 8 rader X 100 cm

Länk till Kvävevågen

Steg 3. Hur gödslar jag variabelt?

Här visar Johnny hur enkelt det är att skapa en tilldelningsfil till spridaren. Om din spridare inte tar tilldelningfiler går det bra att köra efter mobilen. Mer infromation om allt du kan göra med Atfarm hittar du här.

Kom igång & support - Atfarm

Dags att klippa rapsen!

Nu börjar tillväxten avta i höstrapsen och det innebär att det är dags att klippa plantor för att bestämma vårens kvävegödslingsbehov. I norra Götaland och Svealand är det en bra idé att gå ut nu, i södra Götaland växter det en del till och det kan vara lagom med klippningarna en bit in i november. Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus - 20 oktober 2022.

Bilder som det refereras till i podden hittar du här

Vetefält med varierat kvävebehov
Vetefält med varierat kvävebehov

Atfarm är helt kostnadsfritt

Hitta dina fälts starka och svaga tillväxtområden inför kompletteringsgivan. Importera dina fält och följ utvecklingen med satellitbilder. N-Tester BT håller koll på grödans kväveupptag, resultatet ser du i Atfarm.

Kan din spridare inte ta tilldelningsfiler? Inga problem, du kan köra manuellt efter anvisningar från mobilen.

Ta rätt steg i vår

Höstvetefält Höstvetefält

Räkna på din PK-balans

Grunden för att hitta den bästa YaraMila produkten för just din gård är att bilda sig en uppfattning om bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium. Här hittar du en enkel växtnäringsberäkning som ett första steg för att förstå din gårds behov. 

Räkna på din PK-balans

Bördighetsanpassad P- och K-gödsling

Beräkna ditt behov av fosfor och kalium ifrån markvärde, skördenivå och grödor i växtföljden.

 

Räkna på P & K behovet till dina grödor

3 råd inför vårsådden

YaraMila i vårgrödor

Vårsäden behöver god tillgång på kväve, fosfor och kalium för att bestockning och rotutveckling skall kunna utvecklas så bra som möjligt. Långliggande försök visar stora sänkningar i avkastning vid sjunkande markvärden.

Råd inför vårsådden

test av Video block Playlist

test av Video block Playlist