Luktreduktion & förbyggande åtgärder och tjänster

Yara förstärker sitt fokus på marknaden genom ny lansering i Europa

I många år har Yara erbjudit förebyggande åtgärder för H2S kontroll i ledningsnäti hela världen. Yara förstärktesytterligare när de 2 nordiska bolag inom luktreduktion förvärvades och idag förstärker Yara sig genom att lansera luktreduktions enheter även till Europa.

I många år har Yara erbjudit förebyggande åtgärder för H2S kontroll i ledningsnät i hela världen. Yara förstärktes ytterligare när de 2 nordiska bolagen inom luktreduktion förvärvades och idag förstärker Yara sig genom att lansera luktreduktions enheter även till Europa.

Yara har det mest omfattande produktsortimentet och är en ledande aktör för luktreduktion på den skandinaviska marknaden. Över hela Sverige, Norge, Danmark och Finland har hundratals av våra utrustningar för luftrening levererats, med ren och frisk luft som resultat.

Vi är din expert på luktreduktion och förebyggande åtgärder i Sverige, och våra över 500 installerade lösningar levererar  frisk luft från Trelleborg i söder till Umeå i norr.

Det mänskliga luktsinnet är extremt känsligt. Lukt skapar känslor. Få saker är mer obehagligt än dåliga lukter, och nästan inget är mer uppfriskande än ren frisk luft. Yara förser dig med den rätta lösningen för dina luktproblem, din budget, dina förutsättningar och dina krav.

Låt oss ta hand om dina skadliga luktproblem, så kan du fokusera på din verksamhet.

 

Om Yaras lösningar för luktreduktion

Yara erbjuder standardiserade  helhetslösningar för luktreduktion- vare sig det handlar om att förbättra arbetsmiljön, grannsämjan eller minska onödiga korrosionskador på utrustning. Vi levererar helhetslösningar för luktreduktion i t.ex. avloppssystem, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar och andra industriella verksamheter. Vårt expertteam använder olika tekniker och metoder för att uppnå den bästa lösningen för våra kunder, så som:

 • UV-ljus
 • Oxidation med ozon
 • Aktivt kol-filter
 • Förebyggande luktåtgärder i avloppsledningsnätet -YaraNutriox
 • Aktiv luktreducerande kemikalie för aggresiv luktmiljö - Yara Oxidizer

Bli en del av hundratals nöjda Yara-kunder från följande områden

 • Kommunalt avloppsvatten
 • Livsmedelstillverkning- och slakterier
 • Avfallsanläggningar
 • Fiskodlingar
 • Kryssningsfartyg och färjor
 • Pappers- och massaindustri
 • Olje- och gasindustri
 • Fordon/transport
 • Slamhantering – reducering av lukt

Yara levererar filtrerade luftreningssystem som effektivt avlägsnar skadliga utsläpp från H2S til Detta uppnås genom ett koncept bestående av vår egen design, konstruktion, tillverkning, utbildning, service och underhållsarbete av alla våra levererade lösningar.

Ren och frisk luft – vi älskar det!

Referenser

 • Avloppspumpstation i villaområde. Höga krav ställs på utrustning för luktreducering då pumpstationen ligger så nära bebyggelse och fritidsområden samtidigt som avloppsvatten i varierande volym och höga halter H2S flödar till pumpstationen. Anläggningen är dimensionerad för ett ventilationsflöde om 140 m3/h.
 • Centralt placerad hamnanläggning i mycket välbesökt turistområde som tar emot spillvatten från persontrafikerande färjetrafik. Spillvattnet samlas i en pumpstation som i sin tur tar slammet vidare i ledningsnätet. Anläggningens placering kräver en väl fungerande luktreduktion över tid vilket är extra utmanande då slamflödet är mycket varierande över tid. Anläggningen är dimensionerad för ett ventilationsflöde om 500 m3/h.
 • Sveriges största avloppspumpstation. Tack vare vår hjälp med projektering, dimensionering och produktleverans av lösning för luktreducering kunde Stockholms stad exploatera centralt belägen mark vilket möjliggjort ca 3000 nya bostadstäder. Anläggningen är dimensionerad för ett ventilationsflöde om 10.000 m3/h. 

Service, tjänster och rådgivning inom luftrening och luktreduktion

Vi tillhandahåller problemfria och kostnadseffektiva helhetslösningar till våra kunder. Vi erbjuder flera tjänster med målsättning att förenkla våra kunders dagliga liv och verksamhet, så som:

 • Enklare projekteringsstöd
 • Kartläggning av problemen
 • Serviceavtal på nya eller befintliga anläggningar
 • Luftflödesmätningar
 • Inspektioner ute hos kund
 • Garanti med support – för nya installationer med serviceavtal

Kontakta oss

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S