Lukt- och gasrening, tjänster och rådgivning

Yara har det mest omfattande produktsortimentet och är den ledande aktören för lukt- och gasrening på den skandinaviska marknaden. Över hela Sverige, Norge och Danmark levererar tusentals av våra utrustningar för luftrening ren och frisk luft med kapaciteter mellan 100 m³/h och 200.000 m³/h.

Vi är din expert på lukt- och gasrening i Sverige, och våra över 500 installerade lösningar levererar vi frisk luft från Trelleborg i söder till Umeå i norr.

Det mänskliga luktsinnet är extremt känsligt. Lukt skapar känslor. Få saker är mer obehagligt än dåliga lukter, och nästan inget är mer uppfriskande än ren frisk luft. Yara förser dig med den rätta skräddarsydda lösningen för dina lukt- och gasproblem, din budget, dina förutsättningar och dina krav.

Låt oss ta hand om dina skadliga luktproblem, så kan du fokusera på din verksamhet.

Om Yaras lösningar för luftrening

Yara erbjuder anpassade och skräddarsydda helhetslösningar för lukt- och gasrening, vare sig det handlar om att förbättra arbetsmiljön, grannsämjan eller minska onödiga oxidationsskador på utrustning. Vi levererar helhetslösningar för luftrening i t.ex. avloppssystem, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar och andra industriella verksamheter. Vårt expertteam använder olika tekniker och metoder för att uppnå den bästa lösningen för våra kunder, så som:

 • UV-ljus
 • Oxidation med ozon
 • Aktivt kol-filter
 • Kompostfiler
 • Tvätt med scrubberteknik
 • Temporära lösningar (Ecosorb)
 • Avloppsvattenrening – Nutriox
 • Regenerative thermal combustion solutions (RTO)

Bli en del av hundratals nöjda Yara-kunder från följande områden

 • Kommunalt avloppsvatten
 • Livsmedelstillverkning- och slakterier
 • Avfallsanläggningar
 • Fiskodlingar
 • Kryssningsfartyg och färjor
 • Pappers- och massaindustri
 • Olje- och gasindustri
 • Fordon/transport
 • Biogasproduktion

Yara levererar filtrerade luftreningssystem som effektivt avlägsnar skadliga utsläpp från H2S till ammoniak och oljebaserade luftföroreningar. Detta uppnås genom ett hållbart koncept bestående av vår egen design, konstruktion, tillverkning, utbildning, service och underhållsarbete av alla våra levererade lösningar.

Ren och frisk luft – vi älskar det!

Referenser

 • Avloppspumpstation i villaområde. Höga krav ställs på utrustning för luktreducering då pumpstationen ligger så nära bebyggelse och fritidsområden samtidigt som avloppsvatten i varierande volym och höga halter H2S flödar till pumpstationen. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 140 m3/h.
 • Centralt placerad hamnanläggning i mycket välbesökt turistområde som tar emot spillvatten från persontrafikerande färjetrafik. Spillvattnet samlas i en pumpstation som i sin tur tar slammet vidare i ledningsnätet. Anläggningens placering kräver en väl fungerande luktreduktion över tid vilket är extra utmanande då slamflödet är mycket varierande över tid. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 500 m3/h.
 • Sveriges största avloppspumpstation. Tack vare vår hjälp med projektering, dimensionering och produktleverans av lösning för luktreducering kunde Stockholms stad exploatera centralt belägen mark vilket möjliggjort ca 3000 nya bostadstäder. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 10.000 m3/h

Service, tjänster och rådgivning inom luftrening och luktreduktion

Vi tillhandahåller problemfria och kostnadseffektiva helhetslösningar till våra kunder. Vi erbjuder flera tjänster med målsättning att förenkla våra kunders dagliga liv och verksamhet, så som:

 • Projekteringsstöd
 • Kartläggning av problemen
 • Luftanalys inklusive åtgärdsförslag med färdiga lösningar
 • Serviceavtal på nya eller befintliga anläggningar
 • Luftrening till fast pris per månad
 • Luftflödesmätningar
 • Projektledning från början till slut
 • Risk- och gagnbedömningar
 • Inspektioner ute hos kund
 • Garanti med support – för nya installationer med serviceavtal

Vårt erbjudande består av den kombinerade erfarenheten och produktsortiment erhållen via förvärvandena av Evodor AB i Sverige och MiljøTeknologi AS i Norge.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din luftföroreningsproblemaktik på www.yara.com

Niclas Kvist
Niclas Kvist
Säljchef