Kvävebrist jämfört med optimalt förvärras av

 • Lågt eller högt pH
 • Sandiga och lätta jordar (utlakning)
 • Låg mullhalt
 • Torra förhållanden
 • Stora nederbördsmängder eller för riklig bevattning (risk för utlakning)
 • Tillförsel av stora mängder ej förmultnat organiskt material t ex trädgårdsavfall eller stallgödsel
 • Snabbt växande gröda

Kväve är viktigt för

 • Frodigare och grönare plantor
 • Optimal bestockning
 • Ökad skörd och proteininnehåll
 • Förbättrad kärnkvalitet