Jordguppsfält

Gödslingsråd för jordgubbar på friland

Olika jordgubbssorters växtkraft, planteringsdatum och skördens storlek har betydelse för hur mycket växtnäring som ska tillföras. Du bör alltid utgå från en jordanalys när en  gödselplan upprättas. 

Se om dina jordgubbar har bristsymtom

Identifiera om dina jordgubbar lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.